Logo

HitCounter

UK საიტის რუკა კონტაქტი

 

 

ძიება

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის

 

 

თანამედროვე პრობლემები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოთხოვნები გამოსაქვეყნებელი ტექსტის მიმართ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDL

Poetics

FAQ

FAQ

Desk

 

 

უწყვეტი განათლების და არქიტექტორთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

   სასარგებლო მცირე პროგრამული კომპონენტების ჩამოტვირთვა

ყურადღება!

 

ჩვენ შესახებ

 

 

 

სიახლეები

 

დაიჯესტი

 

 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ყოველთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა არქიტექტურული განათლების პროცესის დაახლოებას რეალურ ცხოვრებათან. ამიტომაც სტუდენტები განათლების პირველივე წლებიდან ინტენსიურად არიან ჩართული პრაქტიკულ საპროექტო საქმიანობაში, რაც მნიშვნელოვნად არის განპირობებული ჩვენი ქვეყნის მიერ გაცხადებული საერთაშორისო დონის და მასშტაბების შესაფერი სააღმშენებლო კურსით.
სტუდენტთა პროფესიულ წარმატებებს ძალზედ უწყობს ხელს ის საერთაშორისო კავშირები, რომელიც ჩვენს ფაკულტეტს უცხოეთის, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, ბულგარეთის, თურქეთის და ჩვენი უახლოესი მეზობელი ქვეყნების მოწინავე არქიტექტურულ სკოლებთან უკვე ოთხი ათეული წელია გააჩნია.
ფაკულტეტზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საინოვაციო, დარგთაშორისი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას. ამის მკაფიო მაგალითია სტუდია–სახელოსნო ”არქიტექტურის პოეტიკის” მოღვაწეობა, რომელიც დამოუკიდებელ, აკადემიური სასწავლო ფორმატის ალტერნატივას წარმოადგენს. 1997 წელს არქიტექტურის პოეტიკა, როგორც ახალი ხედვა, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიამ აღიარა. ეს მიმართულება დაარსებიდან დღემდე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სტუდენტთა მხატვრულ აზროვნებაზე და ხელს უწყობს სასწავლო პროცესის წარმატებას.
ჩვენს ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს არქიტექტურული ფიზიკის და მულტიმედია (კომპიუტერული) პროექტირების, აგრეთვე მდგრადი განვითარების არქიტექტურის ლაბორატორიები. უწყვეტი პროფესიული განათლების და არქიტექტურული განათლების ხელისშემწყობი ცენტრები. ფაკულტეტს გააჩნია უნიკალური არქიტექტურული წიგნებითა და ჟურნალებით დაკომპლექტებული ბიბლიოთეკა. მთლიანად არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სალექციო–სასწავლო აუდიტორიებს და დამხმარე სათავსებს 3000 კვ.მეტრზე მეტი ფართი უკავიათ, რაც გამორჩეული ინდიკატორი გახლავთ ერთ სტუდენტზე გადაანგარიშებით.
ჩვენი არქიტექტურული სკოლის სტუდენტებსა საერთაშორისო კონკურსებში მნიშვნელოვანი წარმატებები გააჩნიათ. მოყოლებული 1960 წლიდან დღემდე რამოდენიმე ათეულმა ჩვენმა სტუდენტმა მოიპოვა მთავარი ჯილდო ასეთ კონკურსებში და ეს ტრადიცია, რომლის რეალური საფუძველი, სტუდენტთა ნიჭიერებასთან ერთად, ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა პროფესიული ცოდნის საერთაშორისო დონეა, დღესაც წარმატებით გრძელდება.
ჩვენი არქიტექტურული სკოლის ავტორიტეტის ამაღლებას ხელს უწყობს ის ფაქტიც, რომ მსოფლიოს მრავალი აღიარებული არქიტექტორი არის ჩვენი ფაკულტეტის საპატიო პროფესორი (Professor Honoris Causa). ესენი ბრძანდებიან: კიშო კუროკავა (იაპონია), ბერნარდ ვარნიე (საფრანგეთი), რიჩარდ ინგლენდი (მალტა), ვიქტორ ვლადიმიროვი, ალექსანდრე კუდრიავცევი და ილია ლეჟავა (რუსეთი), გიორგი სტოილოვი (ბულგარეთი), ვარაზდატ არუთუნიანი და ჯიმ ტოროსიანი (სომხეთი), ედგარ კნოპი, ჰელგე ბოფინგერი, კარლ ციგლერი, ჰანს დენჰარტი, ეკეჰარდ ჰანგარტერი და იოსტ შრამი (გერმანია), იუსტუს დაჰინდენი (შვეიცარია), იან ბოჩანი (ჩეხეთი).

 

2014 წლის 3 ივნისს დიზაინისა და არქიტექტურათმცოდნეობის დეპარტამენტმა გამოაცხადა „ხატვის სტუდიის ინტერიერის დიზაინის პროექტზე „ კონკურსი

    პირველი ადგილი მიენიჭა IV კურსელ სტუდენტს ნ.ჭანტურიას, ხოლო მეორე ადგლი განაწილდა IV კურსელ   ნ.ბანეთიშვილსა და                      გ. მაისურაძეს შორის.

გამარჯვებულებს გადაეცათ სიგელები და ფულადი ჯილდოები. ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა სამახსოვრო საჩუქრებით.

2014  წლის 4 ივნისს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე მოეწყო ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულების, ლანდშაფტური არქიტექტურის სტუდენტთა და პედაგოგთა ნამუშევრების გამოფენა. გამოფენის მიზანი იყო კონკურსის წესით გამოევლინა საუკეთესო საკურსო პროექტები.

განვლილი პერიოდის მანძილზე გამოფენამ და წარმოდგენილმა ლანდშაფტურმა პროექტებმა დიდი ინტერესი გამოიწვიეს სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებელთა შორის. ამასთან საგულისხმოა, რომ გარდა ბაკალავრიატისა, წელს პირველად, ახალგაზრდებს საშუალება მიეცათ სწავლა განაგრძონ მაგისტრატურაში, ლანდშაფტური არქიტექტურის მიმართულებით, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროფესორი თენგიზ მახარაშვილი.

2014  წლის 4 ივნისს მოეწყო კონკურსში გამარჯვებულთა საზეიმო დაჯილდოვება. გამარჯვებულ სტუდენტებს ზვიად გიქოშვილს, გურამ ჯვარშეიშვილს და ნუცა კვანტალიანს სპეციალური დიპლომები და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცეს ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა გოჩა მიქიაშვილმა და პროფესორმა თენგიზ მახარაშვილმა.

სასიხარულოა, რომ სტუდენტური საკურსო პროექტების გამოფენა–კონკურსი ფაკულტეტზე ტრადიციად იქცა და მრავალი წელია გრძელდება.

2014  წლის  23  მაისს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე გაიმართა შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ ინიცირებული სტუდენტური კონკურსის მონაწილეთა და გამარჯვებულთა დაჯილდოვება.

 კონკურსის ორგანიზატორები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის  და შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს გარდა,  იყვნენ ქალაქ რუსთავის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტები. 

2013–2014 სასწავლო  წლის პირველ სემესტრში  ფაკულტეტის მე–3 კურსელებმა შეასრულეს რუსთავში არსებულ ტერიტორიაზე საბავშვო სადღეღამისო ბაგა–ბაღის, ხოლო მე–4 კურსელებმა– ბოლნისის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის განკუთვნილი საცხოვრისის პროექტები.

რუსთავის სადღეღამისო ბაგა– ბაღის პროექტის კონკურსში გამარჯვებულ სტუდენტთა სია ასე გამოიყურება: 1.გიორგი ცუცქირიძე 2. ოთარ თუხარელი 3. ივენე ებრალიძე

ბოლნისის სოციალური სახლის პროექტის კონკურსში ადგილები ასე განაწილდა: 1. ნინო ნადირაშვილი 2.თამარ ბენაშვილი 3. სანდრო ჩიგოშვილი

კონკურსის მონაწილეებს და გამარჯვებულებს დიპლომები გადასცა ფაკულტეტის დეკანმა გოჩა მიქიაშვილმა. სამახსოვრო საჩუქრები სტუდენტებმა მიიღეს  რუსთავის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლისაგან ბ–ნ  იმედა ვარდიშვილისგან, აგრეთვე ბოლნისის გამგებლისგან ქ–ნ ალექსანდრა ობოლაძისგან.

დაჯილდოებას თან ახლდა საინტერესო  ნაშრომის „სოციალური საცხოვრისი–საქართველოს რეალობა საერთაშორისო გამოცდილების კონტექსტში“ პრეზენტაცია. ეს ნაშრომი შესრულებულ იქნა პროფესორ ვლადიმერ ვარდოსანიძის და მისი ასისტენტის ახალგაზრდა არქიტექტორის ელენე დარჯანიას მიერ.

კონკურსების მონაწილეებს დაურიგდათ შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ გამოცემული სამახსოვრო ბუკლეტები, რომელშიც შევიდა კონკურსში მონაწილე პროექტების ილუსტრაციები. ეს ბუკლეტები სტუდენტებს გადასცა სააგენტოს წარმომადგენელმა ქ–მა თამარ წივწივაძემ.

2014 წლის 22 მაისს სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე საჯარო ლექცია წაიკითხა ცნობილმა მეცნიერმა და პოლიტიკოსმა ლევან ბერძენიშვილმა.

ლექციამ, რომლის  თემა გახლდათ „ლიტერატურა და არქიტექტურა“,  ფაკულტეტის სტუდენტების და პრროფესორ–მასწავლებლებისდიდი ინტერესი გამოიწვია. ლექციამ, რომელიც გადაჭედილ დარბაზში მიმდინარეობდა, თითქმის 3 საათი გასტანა. ლექციის ბოლოს ლევან ბერძენიშვილმა ჩვეული ინტელექტით და  იუმორით გასცა პასუხები დასმულ კითხვებს.

2014 წლ ის 23 აპრილს სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე გაიმართა ჩვენგან უდროოდ წასული კოლეგის, ქალბატონ მაია კაჭარავას წიგნის „XI საუკუნის ქართული ჯვარ–გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციები“–ს პრეზენტაცია. მაია კაჭარავა, რომელიც  1984–2011 წლებში მუშაობდა ფაკულტეტზე, წარმატებით უთავსებდა ერთმანეთს სამეცნიერო და აქტიურ პედაგოგიურ საქმიანობას. იგი ნაყოფიერად თანამშრომლობდა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტთან, ტრადიციულად ხელმძღვანელობდა ამ ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური კონფერენციების არქიტექტურის სექციას.

        დამსწრე საზოგადოებამ დიდი ინტერესი გამოიჩინა ეროვნული სულისკვეთებით გამსჭვალული სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის ამ მნიშვნელოვანი შენაძენის მიმართ. საღამოზე ძალზე უხვად ჟღერდა თბილი მოიგონებები ქალბატონ მაიას მიმართ. სიტყვებით გამოვიდნენ ფაკულტეტის დეკანი გ. მიქიაშვილი, წიგნის წინასიტყვაობის ავტორი პროფესორი     ნ. შავიშვილი, წიგნის რეცენზენტი პროფესორი გურამ ყიფიანი, ხელოვნებათმცოდნე მარინე გველესიანი, მღვდელი ნიკოლოზი, ქალბატონი მაიას მეუღლე პროფესორი ვასილ კაჭარავა, რომელმაც ითავა წიგნის გამოშვების მეტად საშური საქმე,  და სხვები.

2014 წლის 25 მარტს ფაკულტეტზე, სამი გამარჯვებული პროექტის ავტორებს: ელენე მაჩაიძეს (ჯგ. N6200), ლინდა დევაძეს (ჯგ. N6206) და ელენე სიფრაშვილს (ჯგ. N6200), საქართველოს პედაგოგ–ქორეოგრაფთა ასოციაციის და ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ნატალია დიღმელაშვილის მიერ, საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ სიგელები და სპეციალური პრიზები. მათ გარდა წამახალისებელი პრიზებით აღინიშნა კიდევ 7 სტუდენტის ნამუშევარი: ლევან კაკაურიძე (ჯგ. N6200), აბრაამ ცირდავა (ჯგ. N6206), დიმიტრი ტარტარაშვილი (ჯგ. N6205), რამაზ პაიჭაძე (ჯგ. N6201), დავით კოლოტაური (ჯგ. N6207), გიორგი გამყრელიძე (ჯგ. N6200), თამარ ქსოვრელი (ჯგ. N6201). მთლიანობაში სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ჩვენი სკოლის სტუდენტებმა ესოდენ წარმატებით გაართვეს თავი ამ რთულ დავალებას და დაიმსახურეს საუკეთესო შეფასება, როგორც პროფესიონალებს, ისე არაპროფესიონალებს შორის.  

2014 წლის 11 მარტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე ჩატარდა სტუდენტური არქიტექტურული კონკურსი ორი გამარჯვებული პროექტის გამოსავლენად - „მდგრადი სოციალური საცხოვრისი ურბანულ გარემოში ქ. ბოლნისში“ და „სადღეღამისო საბავშვო ბაგა-ბაღი 140 ადგილზე ქ.რუსთავში“. არქიტექტურული პროექტები სტუდენტებმა შეიმუშავეს 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის განმავლობაში არქიტექტურის ფაკულტეტის ლექტორების ხელმძღვანელობით.

ჟიურის მიერ გამოვლენილი გამარჯვებული სტუდენტები პროექტებისთვის „მდგრადი სოციალური საცხოვრისი ურბანულ გარემოში ქ. ბოლნისში“ არიან: I ადგილი - ნინო ნადირაშვილი,  II ადგილი - თამარ ბენაშვილი, III ადგილი - სანდრო ჩიგოგიშვილი. ხოლო პროექტისთვის „სადღეღამისო საბავშვო ბაგა-ბაღი 140 ადგილზე ქ.რუსთავში“ გამარჯვებული პროექტების ავტორები არიან: I ადგილი - გიორგი ცუცქირიძე,  II ადგილი - ოთარ თუხარელი, III ადგილი - ივანე ებრალიძე. 

აღნიშნული არქიტექტურული კონკურსი განხორციელდა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს SDC-ის, ქ.რუსთავის საკრებულოს და ქ. ბოლნისის გამგეობისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.

2013 წლის 19 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოფენო დარბაზ „უნივერსში“ გაიხსნა ცნობილი ჩეხი არქიტექტორის, თბილისში ჩეხეთის საელჩოს შენობის ავტორის, სტუ-ის საპატიო პროფესორის იან ბოჩანის  ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა.გამოფენის გახსნის ცერემონიას დაესწრნენ ჩეხეთის და საქარველოს არქიტექტორთა კავშირების, პრაღის  და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების წარმომადგენლები და ხელმძღვანელი პირები, სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები.გამოფენა გარკვეულ გაგრძელებას წარმოადგენს იან ბოჩანის მადლიერი მოსწავლეების მიერ ორგანიზებული სამნაწილიანი პერფორმანსისა, რომლის პირველი ნაწილი ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ჩატარდა, მეორე ნაწილი ლონდონში და შემდეგ გადმოინაცვლა თბილისში.გამოფენა 30 ნოემბრამდე გასტანს.

2013 წლის 11 ნოემბერს სტუ-ის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტზე გაიმართა გერმანელი ლანდშაფტის დიზაინერის, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის საპატიო წევრის  უდო  დაგენბახის  (Udo Dagenbach) ლექცია. სტუმარი ქართველ სტუდენტებს ესაუბრა მის მიერ ბოლო დროს სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებულ  პროექტებზე. მან გამოთქვა სურვილი პერიოდულად, წელიწადში რამდენიმეჯერ ჩაატაროს ასეთი ლექციები ჩვენი სტუდენტებისათვის, რაც უთუოდ დაეხმარება მათ წარმოდგენა იქონიონ ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებზე საერთაშორისო მასშტაბით.

2013 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოფენო დარბაზ „უნივერსში“ გაიმართა პოეზიის საღამო, რომელშიც არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებმა, პროფესორ-მასწავლებლებმა და ხელოვნების ამ დარგის სხვამოყვარულებმა მიიღეს მონაწილეობა. დამსწრეთა წინაშე საკუთარი ლექსები წაიკითხეს სტუდენტებმა ირაკლი ჭიკაიძემ, ლაშა შარაშენიძემ, მიხეილ ტაველიშვილმა, ირაკლი ზუკაკიშვილმა, ანი ნოზაძემ. სტუდენტთა ლექსების კითხვა კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის ფონზე მიმდინარეობდა და დამსწრე საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურა. ფაკულტეტის დეკანმა პროფესორმა გოჩა მიქიაშვილმა სტუდენტებს შესთავაზა მათი ლექსების  პოეტური კრებულის გამოცემა ფაკულტეტის ხარჯებით, რაც ახალგაზრდა პოეტებისათვის შეიძლება პირველი აღიარების საწინდარი გახდეს.

2013 წლის 5 ნოემბერს გალერეაში „უნივერსში“ ჩატარდა ქართულ-შვეიცარიული სტუდენტურ არქიტექტურულ კონკურსში „მდგრადი სოციალური საცხოვრისი ურბანულ გარემოში“ გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოების ცერემონიალი. აღნიშნული არქიტექტურული კონკურსი შედგა 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს SDC-ის, ქ.თბილისის მერიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში; ის გულისხმობდა 100-ბინიანი სოციალური საცხოვრისის არქიტექტურული პროექტების შემუშავებას ქ.თბილისში მდებარე ორი მიწის ნაკვეთისთვის. გამარჯვებული 6 პროექტის ავტორები დაჯილდოვდნენ ქ. თბილისის მერიის მიერ დაწესებული ფულადი პრიზებითა და სუვენირებით, რომლებიც მათ გადასცა ქ.თბილისის ვიცე-მერი ქ-ნ სევდია უგრეხელიძემ. ღონისძიების ფარგლებში შედგა ნაშრომის - „სოციალური საცხოვრისი - საქართველოს რეალობა საერთაშორისო კონტექსტში“ (ავტორები: დარჯანია, ე. ვარდოსანიძე, ლ.) - პრეზენტაცია.

2013 წლის 2 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩატარდა ტრადიციული, რიგით 28-ე, სტუდენტური კლაუზურა-კონკურსი სტუ-ს და თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის  52 სტუდენტთა (აქედან 27 სტუ-დან და 25 თსსა-დან გახლდათ) მონაწილეობით. კლაუზურის თემა გახლდათ  ადამის და ევას საცხოვრებელის (საცხოვრისის) გააზრება ედემის ბაღში. ჟიურიმ, რომელიც პარიტეტულ საწყისებზე უმაღლესი სკოლის 2-2 პედაგოგით (ვ.დავითაია, ვ. გელაშვილი, გ. ბათიაშვილი, ვ.ცინცაძე) იყო დაკომპლექტებული შემდეგი გამარჯვებულები გამოავლინა: სტუ-დან  პირველი პრემია -ლევან ბუაძემ, მეორე პრემია- სალომე გუგუნავამ, მესამე პრემია- გიორგი ზანგალაძემ მოიპოვეს. თსსა- დან : პირველი პრემია წილად ხვდა ეკატერინე მინდიაშვილს, მეორე პრემია-გიორგი მახათაძეს და მესამე პრემია- მარიამ გორჯილაძეს. მათ გადაეცათ ფულადი ჯილდოები და სტუ-ს ისტორიის და თანამედროვეობის ამსახველი კრებულები. ამას გარდა წამახალისებელი პრემიით საინტერესო ხედვისთვის არქიტექტურის  საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსების გიგა ბათიაშვილის და ვახტანგ დავითაიას წიგნები გადაეცათ სტუ-ს სტუდენტებს: ნოდარ კვანჭიანს, ვანო ებრალიძეს და გიორგი ცუცქირიძეს, აგრეთვე აკადემიის სტუდენტებს: ნატო ბაზრაძეს, ლადო აფანასიევს და ლევან მირიანაშვილს.

 
 
 
   

2013-2012 > 2010–2011 2008–2009> 2006–2007>...ქრონოლოგიური არქივი .

 

 

 

 

გამოცემები

 

 

არქიტექტურული დაიჯესტი

 

არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები

 

          

 

 

 Explorer

 

 

 

სტუდენტების ნამუშევართა კრებულები

 

არქიტექტურული ინფორმატიკისა და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი

 

  

   მოცემულ ვებ–გვერდზე განსათავსებელად ინფორმაციის წარმოდგენის წესები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი © 2012

 

 

ყურადღება! სტუ–ს მიერ იურიდიული სტატუსის შეცვლის გამო ფაკულტეტზე მიმდინარეობს შესაბამისი ცვლილებები, რაც პერიოდულად აისახება ამ ვებ–გვერდზე.

წინასწარ გიხდით ბოდიშს, თუ მიმდინარე ინფორმაცია დროებით არ იქნება რეალურის სრულად ადექვატური.